Afschaffing beroepsbekwaamheid van gereglementeerde beroepen in Vlaanderen NIEUWS - Oktav Live Boekhouden Beter ondernemen

Afschaffing beroepsbekwaamheid van gereglementeerde beroepen in Vlaanderen

| | Beter ondernemen

Momenteel moet elke kmo, natuurlijke persoon of rechtspersoon in België/Vlaanderen die een handelsactiviteit wil uitoefenen zijn/haar ondernemersvaardigheden bewijzen volgens de vestigingswetgeving. Dit wil zeggen: basiskennis bedrijfsbeheer of, bij gereglementeerde beroepen, specifieke beroepsbekwaamheid. De Europese wetgeving daarentegen stelt dat elke Europeaan op gelijke basis een onderneming moet kunnen opstarten in elke lidstaat. Om die reden zijn er recent een aantal gereglementeerde beroepen afgeschaft in Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2018 zijn er in Vlaanderenⁱ een aantal gereglementeerde beroepen afgeschaft (met uitzondering van de bouwsector en de gereglementeerde activiteit van frigorist-installateur). Het gaat over onderstaande beroepsbekwaamheden:

 • slager-groothandelaar
 • droogkuiser-verver
 • brood- en banketbakker
 • restaurateur/traiteur-banketaannemer
 • schoonheidsspecialist
 • kapper
 • masseur
 • voetverzorging
 • dentaaltechnicus
 • opticien
 • beenhouwer-spekslager
 • begrafenisondernemer
 • en de gereglementeerde activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen

De vestigingswetgeving blijft nog steeds van toepassing in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gereglementeerde activiteiten werden daar dus niet afgeschaft. De gewesten kwamen niet tot een consensus over een nieuw criterium. Daarom bepaalt het adres van de maatschappelijke zetel of het domicilieadres of een onderneming de beroepskennis dient aan te tonen.

Voorbeeld

Een onderneming met maatschappelijke zetel in het Waals gewest maar waarvan het adres van de vestigingseenheid in Vlaanderen gelegen is zal nog beroepskennis moeten aantonen. Een onderneming met maatschappelijke zetel in Vlaanderen die verhuist naar het Brussels Hoofdstedelijk gewest, zal vanaf dat moment de beroepskennis moeten aantonen.

Handige tip

Voor de handelaars- en proefrittenplaten wordt er niet langer gekeken naar de combinatie van beroepswerkzaamheid en nacebel codes, maar enkel naar de nacebel codes.

Elke onderneming moet nog steeds basiskennis bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Dat geldt voor alle drie de gewesten. Maar de Vlaamse Regering heeft ondertussen een voorontwerp van decreet goedgekeurd waaruit blijkt dat de basiskennis van bedrijfsbeheer mogelijks met ingang van 1 september 2018 wordt afgeschaft.

In de situatie waarin de beroepsbekwaamheid door een aangestelde van de onderneming is bewezen, is de naam van deze aangestelde, die ook de verantwoordelijkheid draagt voor de technische uitvoering van de werken, in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) gekoppeld aan de onderneming. De naam van deze aangestelde blijft na de afschaffing van de beroepsbekwaamheid nog steeds gekoppeld aan de onderneming in de KBO. Als je dat niet wenst, moet hiervoor een dossier ingediend worden bij het ondernemingsloket.

ⁱ 2017-07-14 - Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van koninklijke besluiten betreffende de beroepsbekwaamheden van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheids-specialist, masseur, voetverzorging, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager en met betrekking tot de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen. 

Wens je meer informatie?

Tanja De Naeyer – Senior Manager Tax & Legal – tanja.denaeyer@moorestephens.be