Wat is starterskorting voor zelfstandigen? NIEUWS - Oktav Live Boekhouden Beter Ondernemen

Wat is starterskorting voor zelfstandigen?

| | Beter ondernemen

De starterskorting werd in het zomerakkoord beschreven en is van kracht sinds 1 april 2018. Startende zelfstandigen hebben bij het begin van hun activiteit vaak lage inkomsten. Met de starterskorting wil de regering deze starters een financieel duwtje in de rug geven en hiermee ook het ondernemerschap stimuleren.

Voor wie geldt de starterskorting?

Alle zelfstandigen die zich op 1 april 2018 tussen het eerste en het vierde kwartaal van hun activiteit bevinden, komen in aanmerking voor deze kortingsmaatregel. Het gaat dan over:

  • Alle startende zelfstandigen in hoofdberoep;
  • Alle zelfstandigen in bijberoep die hun aansluiting veranderen naar hoofdberoep;
  • Alle student-zelfstandigen die hun aansluiting veranderen naar hoofdberoep

De starter mag geen zelfstandige in hoofdberoep geweest zijn in de 20 kwartalen voorafgaand aan de starterskorting. Indien dat wel het geval is, dan is er geen recht op deze kortingsmaatregel.

Hoeveel korting krijg je met de starterskorting?

Normaliter worden de sociale bijdragen berekend op basis van het jaarlijks belastbaar inkomen. Je betaalt als starter sowieso een minimumbijdrage van €715,64 per kwartaal in de eerste 3 jaar. Deze bijdrage werd forfaitair vastgelegd omdat de inkomsten van een starter vaak moeilijk te bepalen zijn.

Je ontvangt als zelfstandige de definitieve afrekening nadat het sociaal verzekeringsfonds het werkelijk inkomen heeft doorgekregen van de FOD Financiën. Dit gebeurt meestal na 2 jaar. Logischerwijze wordt deze definitieve afrekening berekend op het effectieve inkomen, met een minimum van €369,56 per kwartaal. Als hieruit blijkt dat er te weinig voorlopige bijdragen betaald werden, dan moet er bijbetaald worden. In de omgekeerde richting wordt er terugbetaald als er te veel bijdragen betaald werden. Als starter geniet je dus automatisch van de starterskorting als je inkomsten laag genoeg zijn.

Je kan als starter ook onmiddellijk genieten van de starterskorting als je de voorlopige kwartaalbijdrage laat verminderen tot één van deze bedragen:

  • €369,57 als het geschatte netto beroepsinkomen maximum €6.997,55 bedraagt of
  • €477,10 als het geschatte netto beroepsinkomen tussen €6.997,56 en €9.033,67 ligt.

Als het geschatte netto beroepsinkomen meer dan €9.033,67 bedraagt, dan is er geen vermindering en betaal je de gewone minimumbijdrage van €715,64.

Hoe vraag je de starterskorting aan?

Je kan deze kortingsmaatregel schriftelijk aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds. Hier moet ook een verplichte motivatie toegevoegd worden.

Wens je meer informatie?

Tanja De Naeyer – Senior Manager Tax & Legal - tanja.denaeyer@moorestephens.be