Zaak starten zonder attest bedrijfsbeheer vanaf september 2018 - Oktav Live Boekhouden - Beter Ondernemen

Zaak starten zonder attest bedrijfsbeheer vanaf september 2018

| | Beter ondernemen

Vanaf 1 september 2018 moet je geen attest Basiskennis Bedrijfsbeheer meer voorleggen als je een zaak wil starten. Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie, wil meer op maat gerichte opleidingen.

Als je op dit moment een zaak wil starten moet je nog steeds een attest Basiskennis Bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Dit attest kan je behalen door een aantal vakken rond economie te volgen in het reguliere onderwijs, bij Syntra of bij de CVO’s.

Vanaf 1 september zal je een eigen zaak kunnen opstarten zonder het attest Bedrijfsbeheer. Muyters zegt het volgende: “Een algemeen ondernemersattest geeft alleen weer dat iemand op een bepaald moment in het verleden de juiste competenties had, en zegt niks over hoe die competenties zijn veranderd door de jaren heen. Ik zet veel liever in op constante ontwikkeling van ondernemerschap, want ook voor ondernemers verandert de wereld snel.”

Voor deze nieuwe regeling is er een actieplan waarbij blijvend wordt ingezet op vorming en competenties, zowel voor jongeren in het onderwijs, starters of bestaande ondernemers. Er is een samenwerking met het onderwijs om ondernemerschapscompetenties vanop de schoolbanken mee te geven. In het plan gaat bovendien veel aandacht naar sensibilisering en toeleiding om ondernemers te overtuigen van het nut en de voordelen van competentievorming en hen te helpen de weg ernaar toe te vinden.