Minder strenge regels rond facturen voor btw-aftrek - Oktav Live Boekhouden

Minder strenge regels rond facturen voor btw-aftrek

| | Boekhouden

Om je recht op btw-aftrek te krijgen, moest je in het verleden een correcte en volledige factuur kunnen voorleggen. Tijdens de btw-controles werden vaak facturen verworpen waarop bepaalde informatie fout of onvolledig stond of ontbrak, hoewel de btw vermeld op de factuur wel aftrekbaar was.

Het Europees Hof neemt al een hele tijd het standpunt in dat een factuur die niet regelmatig is naar vorm, niet per definitie mag leiden tot een verwerping van het recht op btw-aftrek. Toch bleef de administratie in vele gevallen vasthouden aan het formele aspect als reden om de btw-aftrek te verwerpen.

Op 12 oktober 2017 werd een circulaire gepubliceerd waarbij de administratie zich neerlegt bij het Europese standpunt en zich schikt naar het ‘substance over form’ principe. Bij de beoordeling van het recht op aftrek primeren nu inhoudelijke (materiële) criteria over vormelijke (formele) vereisten. Inhoudelijke voorwaarde wil zeggen dat je als belastingplichtige moet kunnen aantonen dat een bepaalde aankoop wel degelijk voor beroepsmatige activiteit aangekocht is. Vormelijke voorwaarde heeft te maken met de vraag over welke documenten je moet beschikken om te kunnen bewijzen dat je recht op btw-aftrek hebt.

Als de administratie nu een onregelmatige factuur of factuur zonder alle verplichte vermeldingen opmerkt tijdens een btw-controle, dan kan de belastingplichtige het recht op btw-aftrek nog aantonen op basis van:

  • gecorrigeerde facturen die nog worden voorgelegd en/of;
  • aanvullende bewijsstukken die worden voorgelegd en waarvan duidelijk is dat deze ondubbelzinnig betrekking hebben op de onregelmatige facturen. Het kan hier gaan om contracten, bestelbonnen, offertes, andere correspondentie tussen de contractpartijen, …

Deze aanvullende stukken kunnen nog worden voorgelegd zolang de belastingcontrole duurt, en uiterlijk vóór de beëindiging ervan. Indien de administratie aan de hand van deze bijkomende stukken kan vaststellen dat het om een factuur voor beroepskosten gaat, kan zij de btw-aftrek niet verwerpen. Zolang de controle niet afgerond is, is het dus mogelijk om nog bijkomend bewijs aan te leveren en zo recht op btw-aftrek te krijgen.

Let wel, er moet uiteraard nog steeds aan de materiële voorwaarden van het recht op aftrek voldaan zijn en er mag geen sprake zijn van fraude en/of misbruik. Moest er toch sprake zijn van fraude en/of misbruik voor de handeling waarvoor je recht op aftrek vraagt, mag je hier als belastingplichtige niet van op de hoogte zijn.

Wens je meer informatie?

Evy Van Dijck - Director Tax & Legal - evy.vandijck@moorestephens.be