Aangiftetermijn vennootschapsbelasting bij gebroken boekjaren - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Aangiftetermijn Venn.B. bij gebroken boekjaren

| | Fiscaliteit

Tolerantie voor de aangiftetermijn bij gebroken boekjaar

De wet bepaalt dat vennootschappen verplicht zijn hun aangifte in de vennootschapsbelastingbelasting in te dienen uiterlijk “zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten” zonder dat deze termijn korter mag zijn dan één maand vanaf de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd. Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar (zij die geen boekhouding voeren per kalenderjaar) kan dit een aangiftetermijn van minder dan één maand betekenen indien de statutaire algemene vergadering plaatsvindt en de jaarrekening wordt goedgekeurd tijdens de zesde maand na het afsluiten van het boekjaar.

Indien een vennootschap zich in desbetreffend geval bevindt en aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet, verleent de Administratie een automatisch uitstel. De voorwaarden waaraan de vennootschap cumulatief dient te voldoen zijn:

• Het betreft een gebroken boekjaar (en dus geen boekhouding per kalenderjaar),

• De statutaire algemene vergadering vindt plaats in de loop van de 6e maand na afsluiting van het boekjaar,

• Het boekjaar wordt ten vroegste afgesloten op 1 maart.

In bovenstaand geval krijgt de vennootschap bijkomend uitstel verleend tot het einde van de maand die volgt op de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt. Indien de laatste dag van de opvolgende maand een zaterdag, zondag of een feestdag is, kan de aangifte vennootschapsbelasting geldig ingediend worden op de eerstvolgende werkdag.

Volgend voorbeeld verduidelijkt bovenstaande. Een vennootschap sluit haar boekjaar af op 30 september 2016 en houdt haar statutaire algemene vergadering op 18 maart 2017. Volgens de letter van de wet moet deze vennootschap op uiterlijk 31 maart 2017 haar aangifte in de vennootschapsbelasting indienen. Door het automatische bijkomende uitstel wordt de uiterlijke indieningsdatum verschoven naar 30 april 2017. Aangezien 30 april 2017 een zondag is en 1 mei een feestdag, is de uiterlijke indieningsdatum op dinsdag 2 mei 2017.

fiscaal,