Afschaffing van een aantal forfaitaire regelingen - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Afschaffing van een aantal forfaitaire regelingen

| | Fiscaliteit

De btw-administratie heeft vastgesteld dat een aantal forfaits slechts zeer zelden gebruikt worden. Defiscus heeft dan ook beslist om de forfaitaire regelingen voor de volgende beroepen op te heffen met ingang van 1 januari 2018. Doordat deze regelingen zo weinig werden toegepast, was het efficiëntieredenen niet langer verantwoord om deze regelingen te handhaven. De belastingplichtigen die momenteel nog van deze regelingen zouden gebruik maken, vallen dus vanaf dat moment onder de toepassing van de normale regels.

De regelingen die afgeschaft worden zijn de volgende:

Zowel inzake btw, personenbelasting als belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen:

• Kleinhandelaar in wild en gevogelte;

• Kleinhandelaar in vis;

• Visventer;

• Kleinhandelaar in schoeisel.

Alleen inzake btw:

• Geneesheer met geneesmiddelendepot;

• Drogist;

• Kleinhandelaar in ijzerwaren en gereedschappen;

• Kleinhandelaar in tabaksproducten;

• Kleinhandelaar in boeken.