Btw kwartaalvoorschotten afgeschaft, nieuw decembervoorschot voor kwartaalaangevers ingevoerd - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Btw-kwartaalvoorschotten afgeschaft, nieuw decembervoorschot voor kwartaalaangevers ingevoerd.

| | Fiscaliteit

Vandaag werd in het Belgisch Staatsblad het kb gepubliceerd dat, zoals reeds aangekondigd, vanaf 1 april 2017 de verplichte betaling van kwartaalvoorschotten voor btw-kwartaalaangevers afschaft.

De kwartaalaangevers zijn dus vanaf het tweede kwartaal van dit jaar van hun kwartaalvoorschotten verlost, maar ze krijgen er wel, net zoals de maandaangevers, de verplichting bij om een decembervoorschot te betalen.

Dit decembervoorschot is gelijk aan de verschuldigde btw over de handelingen van 1 oktober t.e.m. 20 december. De btw-belastingplichtige moet in dit geval steeds de gegevens kunnen meedelen aan de btw-administratie die als grondslag gediend hebben voor de berekening van het voorschot. Zoals dit ook voor de maandaangevers het geval, moet dit voorschot worden opgenomen in rooster 91 van de periodieke btw-aangifte.

Wanneer de btw-belastingplichtige het bedrag van dit voorschot niet opneemt in de btw-aangifte van het vierde kwartaal, is het bedrag van het voorschot gelijk aan de verschuldigde btw over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.

Het voorschot moet worden betaald, uiterlijk 24 december van het lopende kalenderjaar.