De witte kassa of GKS: enkele bijzondere gevallen op een rijtje - Oktav Live Boekhouden Fiscaliteit

De witte kassa of GKS: enkele bijzondere gevallen op een rijtje

| | Fiscaliteit

Er wordt over het geregistreerd kassasysteem (ook wel GKS of witte kassa genoemd) al een hele tijd gesproken. De btw-tariefverlaging in 2010 voor restaurant- en cateringdiensten naar 12% (in plaats van 21%, met uitzondering van dranken) is er niet zomaar gekomen. In ruil daarvoor moesten horecazaken met een geregistreerd kassasysteem werken om fraude binnen de sector tegen te gaan. De langverwachte circulaire van 6 november 2017 brengt duidelijkheid over de GKS-plicht en trad in werking op 1 december 2017. In dit artikel leggen we de focus op een aantal bijzondere gevallen.

Onderaanneming

Als de belastingplichtige volledig beroep doet op een onderaannemer voor restaurant- en cateringdiensten, dan moet de onderaannemer hem een GKS-ticket uitreiken. De belastingplichtige hoeft in dit geval zelf geen GKS-ticket, rekening of ontvangstbewijs aan zijn klanten te geven. Wat hij wel moet doen is een dagboek van zijn ontvangsten bijhouden. Hierbij is wel vereist dat de belastingplichtige in het geheel niet tussenkomt bij de aankoop van de voedingsmiddelen, noch bij de voorbereiding van de maaltijd. Echter vormt het geen probleem dat de belastingplichtige:

 • zijn eigen infrastructuur ter beschikking stelt (bv. consumptieruimte, tafels, stoelen, glazen, bestek, borden, …);
 • met zijn eigen personeel of vrijwilligers voor de bediening aan tafel zorgt;
 • tussenkomt bij het opruimen of de afwas;
 • zelf instaat voor het verstrekken van dranken.

Hoteluitbaters

Voor restaurant- en cateringdiensten die in de globale hotelrekening zitten en door de hoteluitbater aan de hotelgasten verstrekt worden, moet de hoteluitbater geen GKS-ticket uitreiken. De activiteit van een hoteluitbater wordt voor btw-doeleinden opgesplitst over 2 sectoren waarbij alle handelingen per inrichting en per sector dezelfde regeling moeten volgen:

 • De hotelactiviteit waarbij de hoteluitbater gemeubelde logies aan hotelgasten ter beschikking stelt, al dan niet in combinatie met spijzen en dranken of bijkomende diensten, worden allemaal via de globale hotelrekening verrekend. Er moet door de hoteluitbater geen GKS-ticket uitgereikt worden, hij moet wel een rekening, ontvangstbewijs of factuur aan de klant bezorgen.
 • Als het gaat over een activiteit anders dan de hotelactiviteit (bv. restaurant uitbating) moet er wel een GKS-ticket uitgereikt worden als het drempelbedrag van €25 000 wordt bereikt aan omzet uit restaurantdiensten aan niet-hotelgasten of aan hotelgasten waarbij deze niet op de globale rekening komen.

Uitbaters van een bedrijfsrestaurant

De onderneming staat zelf in voor de maaltijden

Er moet geen GKS-ticket, rekening of ontvangstbewijs uitgereikt worden in het geval dat de onderneming het bedrijfsrestaurant zelf uitbaat en aan deze voorwaarden voldaan is:

 • de onderneming oefent een andere economische activiteit uit dan een restaurant- of cateringdienst;
 • het bedrijfsrestaurant is enkel toegankelijk voor personeelsleden van de onderneming of een verbonden onderneming (voor max. 5 % van de omzet mogen ook externe genodigden van het bedrijfsrestaurant gebruik maken);
 • het bedrijfsrestaurant is enkel open tijdens de werkuren.

De onderneming moet wel een dagboek van ontvangsten bijhouden.

De onderneming werkt met een onderaannemer

Als de onderneming beroep doet op een onderaannemer is er sprake van een contract voor het verstrekken van cateringdiensten. Er moet geen GKS-ticket uitgereikt worden door de onderneming indien aan alle voorwaarden inzake volledige onderaanneming voldaan is. Als de onderaannemer niet volledig instaat voor het verstrekken van de maaltijd, dan nog kan de onderneming niet verplicht worden om een GKS-ticket te bezorgen aan de personeelsleden. Dit in het geval dat er voldaan is aan de drie voorwaarden die van toepassing zijn als de onderneming zelf het bedrijfsrestaurant uitbaat (ontheffing bedrijfsrestaurant).

Kookworkshops

De btw-administratie beschouwt het geven van kookworkshops niet als restaurant- of cateringdiensten. Er moet dus geen rekening gehouden worden met de omzet bij het bepalen van de drempel. Vanaf het moment dat de organisator van de kookworkshop verplicht met een GKS moet werken, moet deze ook voor de kookworkshop een GKS-ticket uitreiken.

Kok aan huis

Als een belastingplichtige maaltijden gaat bereiden bij klanten thuis, dan moet de vraag gesteld worden van wie de ingrediënten zijn. Als deze van de kok zijn of als de belastingplichtige deze bij de kok heeft gekocht, dan gaat het over een cateringdienst (12% wat spijzen betreft). Als deze van de klant zelf zijn, dan verricht de kok een materieel werk onderhevig aan 21%. Volgens ons kan hierbij echter de vraag gesteld worden of het btw-tarief van het eindproduct hier niet van toepassing zou moeten zijn.

Spijzen en/of dranken in automaten

Bij automaten gaat het over pure leveringen van spijzen en dranken, ongeacht waar deze automaten staan. De omzet moet dus niet opgenomen worden om de drempel voor GKS te bepalen.

Spijzen en/of dranken bij seminaries

Voor spijzen en dranken tijdens seminaries moet er per geval bekeken worden of er sprake is van het principe ‘bijzaak volgt hoofdzaak’. Dit gebeurt op basis van onderliggende feiten. In het geval van ‘bijzaak volgt hoofdzaak’ volgt de dienst (aanbieden van spijzen en dranken tijdens een seminarie) het btw-regime van de hoofddienst (het organiseren van het seminarie). Dit is volgens de btw-administratie in elk geval zo, indien:

 • de prijs van de deelname aan het seminarie een enige vaste prijs is, ongeacht of de deelnemer de aangeboden spijzen en/of dranken al dan niet verbruikt heeft (de deelnemer krijgt m.a.w. geen prijsvermindering als hij de spijzen en dranken niet nuttigt); EN
 • de totale kostprijs van de catering in hoofde van de organisator van het seminarie beperkt is t.o.v. de kostprijs van de eigenlijke organisatie van het seminarie. Dit is het geval als de kostprijs van de catering max. 15% van de eigenlijke kostprijs van het seminarie bedraagt.

Borrelhapjes en versnaperingen

Volgens de administratie geldt een btw-tarief van 21% op alle voorverpakte producten voor verbruik ter plaatse (bv. reep chocolade, zakje chips, …).

Er is een andere regeling voor hapjes die samen met dranken gegeven worden (bv. nootjes, salami, kaas, …), namelijk:

 • Als ze in een kleine hoeveelheid, spontaan en zonder prijsverhoging aan de klant aangeboden worden, dan gaat het over een bijhorigheid bij de geserveerde drank. Het btw-tarief van 21% is van toepassing en de omzet moet niet opgenomen worden om de drempel voor GKS te bepalen.
 • Voor hapjes zoals versneden salami en kaasblokjes, taart en ander niet-voorverpakt voedsel dat door de klant besteld is en ter plaatse verbruikt wordt, geldt het 12% btw-tarief. Deze omzet moet wel opgenomen worden om de drempel van GKS te bepalen. Zolang de drempel niet bereikt is, moet een rekening of ontvangstbewijs uitgereikt worden aan de klant.

Wens je meer informatie?

Evy Maurits – Manager Tax & Legal - evy.maurits@moorestephens.be