Geen btw-heffing op boetes wegens vertraging in de uitvoering van overeenkomsten - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Geen btw-heffing op boetes wegens vertraging in de uitvoering van overeenkomsten

| | Fiscaliteit

Als een overeenkomst laattijdig uitgevoerd wordt, dan moeten er bedragen betaald worden ter herstelling van de schade die veroorzaakt is door de laattijdige uitvoering. In een circulaire van 25 oktober 2017 neemt de btw-administratie het standpunt in dat deze kosten als “schadevergoeding wegens vertraging” moeten beschouwd worden. Bijgevolg hebben deze kosten geen invloed op de maatstaf van btw-heffing.

In de bouwsector bijvoorbeeld komt het regelmatig voor dat de aannemer een specifiek, contractueel vastgelegd bedrag moet betalen omdat hij de werken met vertraging heeft uitgevoerd. In de praktijk wordt dit bedrag dan in mindering gebracht van de afgesproken prijs die de opdrachtgever aan de aannemer moet betalen.

De btw-administratie benadrukt nu dat deze ‘gecompenseerde vermindering’ niet beschouwd mag worden als een prijsvermindering van de oorspronkelijk overeengekomen handeling. Het bedrag mag niet in mindering gebracht worden van de oorspronkelijke maatstaf van heffing waardoor er minder btw verschuldigd zou zijn. Het gaat volgens de administratie immers om een schadevergoeding die buiten het btw-toepassingsgebied valt en geen invloed heeft op de oorspronkelijke maatstaf van heffing.

Stel dat de overeengekomen prijs €1.000,00 (btw excl.) bedraagt en de boete wegens vertraagde uitvoering 10% is. In de praktijk zal de opdrachtgever dan maar €1.110,00 betalen aan de aannemer (€1.000,00 + €210,00 btw – €100,00 vertragingsboete). De af te dragen btw is volgens de circulaire €210,00 omdat de boete niet in aftrek mag worden genomen van de maatstaf van heffing waarop de btw wordt berekend. Op de boete zelf is er geen btw-heffing.

Wens je meer informatie?

Evy Van Dijck - Director Tax & Legal - evy.vandijck@moorestephens.be