Geen klantenlisting meer nodig voor kleine ondernemingen - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Geen klantenlisting meer nodig voor kleine ondernemingen

| | Fiscaliteit

Sinds 1 juli 2016 zijn kleine ondernemingen in bepaalde gevallen niet langer verplicht een jaarlijkse klantenlisting in te dienen, namelijk wanneer dat een nihil-klantenlisting is.

Dit is het geval als haar klanten geen Belgisch btw-nummer hebben of als de klanten wél een Belgisch btw-nummer hebben maar de jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer niet meer dan 250 euro bedraagt.

De nieuwe regeling is van toepassing voor de klantenlistings vanaf 2016, die ten laatste op 30 maart 2017 moeten worden ingediend.

Wie zijn activiteit heeft stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016, moet nog wel een (nihil-)klantenlisting  indienen. Ook wie ten onrechte nog geen klantenlisting zou hebben ingediend voor 2015 (deadline was 30 maart 2016), moet dat alsnog doen.

Wil je meer informatie?

Neem gerust contact op met je Oktav boekhouder.