Goed nieuws! Verhuren met btw kan vanaf oktober 2018 NIEUWS - Oktav Live Boekhouden Fiscaliteit

Goed nieuws! Verhuren met btw kan vanaf oktober 2018

| | Fiscaliteit

Er is een akkoord bereikt over de btw-regels inzake onroerende verhuur. Het kabinet van Minister Van Overtveldt liet weten dat deze regels zullen wijzigen vanaf 1 oktober 2018. Bij het Zomerakkoord lag hierover ook al een voorstel klaar, maar dat is toen niet in het definitieve Zomerakkoord opgenomen.

Deze nieuwe btw-regels zijn zowel verrassend als positief voor de vastgoedsector. Er werd beslist om een optionele btw-heffing in te voeren voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of delen van gebouwen. Dit om verschillende redenen zoals de concurrentiehandicap met onze buurlanden wegwerken, investeringen aanmoedigen en de btw-regels vereenvoudigen.

Deze optionele btw-heffing moet zowel door de btw-plichtige huurder als door de verhuurder uitgeoefend worden. De huurder moet een btw-plichtige zijn die het (gedeelte van het) gebouw voor zijn economische activiteit zal gebruiken. De nieuwe btw-regels zijn enkel toepasbaar op nieuwbouwprojecten, alsook op fundamentele vernieuwbouw. Als er voor dit stelsel wordt gekozen, dan is er een herzieningstermijn van 25 jaar in plaats van de huidige 15 jaar.

Er is ook een verplichte btw-heffing van toepassing op de kortdurende verhuur (niet meer dan 6 maanden) van onroerende goederen. Dit met uitzondering van onroerende goederen die worden gebruikt voor bewoning of bestemd zijn voor handelingen van sociaal-culturele aard.

Het is nu nog even wachten op de definitieve teksten en uitwerking van deze nieuwe regels.

Wens je meer informatie?

Karolien Vanmeerhaeghe – Manager Tax & Legal - karolien.vanmeerhaeghe@moorestephens.be