Hoe je werknemers belastingvrij belonen met geschenkcheques? - Oktav Live Boekhouden Fiscaliteit

Hoe je werknemers belastingvrij belonen met geschenkcheques?

| | Fiscaliteit

Wil je je werknemers graag af en toe belonen voor hun werk of hen iets geven voor een speciale gebeurtenis? Er bestaan verschillende vormen van geschenkcheques die je daarvoor kan gebruiken. Hieronder lichten we ze toe.

Algemeen fiscaal regime van geschenkcheques

Geschenkcheques (geschenk-, boeken-, surprise-, filmcheques, …) worden in hoofde van de werknemers die ze ontvangen beschouwd als voordelen alle aard. Ze zijn dus aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever.

De cheques worden door de administratie beschouwd als een niet-belastbaar sociaal voordeel in hoofde van de werknemer als aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • De cheque heeft een ‘geringe waard’. Dat wil zeggen dat deze een maximumbedrag van €50 bedraagt.
 • De cheque wordt gegeven met een duidelijk sociaal doel (zoals bv. een verjaardag).

Als aan deze voorwaarden voldaan is, betekent dit 2 zaken: de cheques zijn niet belastbaar als loon in hoofde van de werknemer en de uitgaven zijn niet aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever. Het is mogelijk om meer dan één geschenkcheque met geringe waarde per jaar aan een werknemer te geven. Maar de cheques moeten steeds met een sociaal doel toegekend worden.

Er bestaan ook nog een aantal specifieke geschenkcheque-regimes waarbij een hoger bedrag toegekend kan worden aan de werknemer. Deze regimes zijn altijd onderworpen aan (strikte) voorwaarden.

Specifieke geschenkcheque-regimes

Sport- en cultuurcheques

De sport- en cultuurcheques worden als niet-belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer gezien als aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • De cheques worden niet toegekend ter vervanging van de bezoldiging;
 • Ze zijn uitgereikt op naam;
 • Ze bedragen maximum €100 per jaar per werknemer;
 • Ze worden toegekend op basis van een cao, een protocolakkoord, een individuele overeenkomst etc.;
 • Ze hebben een beperkte geldigheidsduur van 15 maanden;
 • Ze mogen niet omgeruild worden in geld.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is en de cheques geen belastbaar loon vormen voor de werknemer, dan zijn de kosten fiscaal niet aftrekbaar voor de werkgever.

Cheques naar aanleiding van Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas of een ander gebruikelijk patroonfeest

Deze cheques of geschenken vormen in hoofde van de werknemer een niet-belastbaar sociaal voordeel als aan deze voorwaarden is voldaan:

 • Alle personeelsleden krijgen hetzelfde voordeel;
 • Het maximumbedrag per werknemer is €35;
 • Er kan een bijkomend bedrag van €35 per jaar per kind ten laste van de werknemer worden gegeven naar aanleiding van bovenstaande patroonfeesten.

Als aan deze voorwaarden voldaan is, is de kost aftrekbaar in hoofde van de werkgever.

Huwelijk (en verklaring wettelijk samenwonen)

Per werknemer die gaat trouwen of een verklaring aflegt van wettelijke samenwoning, geldt een belastingvrijstelling tot €200 per werknemer. Indien er meer dan €200 per werknemer toegekend wordt, wordt het extra bedrag gezien als belastbaar loon in hoofde van de werknemer.

Deze vrijgestelde premie kan eventueel gecombineerd worden met andere vrijgestelde cadeaucheques die in hetzelfde jaar worden toegekend.

Voor de werkgever is het vrijgestelde bedrag van €200 een aftrekbare kost.

Geschenkcheques voor eervolle onderscheiding of pensionering

Als aan onderstaande voorwaarden voldaan is, dan worden deze cheques beschouwd als niet-belastbaar sociaal voordeel bij de werknemer:

 • Eervolle onderscheiding: deze cheques zijn niet belastbaar voor de werknemer tot een maximumbedrag van €105 per werknemer;
 • Pensionering of toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: deze cheques zijn niet belastbaar als ze niet meer bedragen dan €35 per volledig dienstjaar van het personeelslid, met in totaal een minimum van €105;
 • Overlijden van een werknemer: cheques die worden toegekend aan de gezinsleden van de overleden werknemer zijn niet belastbaar voor bedragen van €35 per volledig dienstjaar van het personeelslid.

Als aan deze voorwaarden voldaan is, gaat het om een vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer en is het daarenboven een aftrekbare kost voor de werkgever.

Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties

Abonnementen of toegangskaarten voor culturele of sportieve manifestaties zoals voetbal, opera, concert, toneel, … die tegen gunstprijzen gegeven worden of gratis uitgedeeld worden aan werknemers, worden gezien als een sociaal voordeel in hoofde van de werknemers. Voor deze geschenkcheques geldt geen maximumbedrag.

De algemene regel van de sociale voordelen is hier van toepassing voor de werkgever, namelijk dat het gaat om een niet-aftrekbare kost.

Wens je meer informatie?

Karolien Vanmeerhaeghe – Senior Manager Tax & Legal - karolien.vanmeerhaeghe@moorestephens.be