Intrekking van het bijzonder nultarief voor pro deo-diensten - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Intrekking van het bijzonder nultarief voor pro deo-diensten

| | Fiscaliteit

In navolging van een recent arrest van het Hof van Justitie heeft de btw-administratie via een administratieve beslissing nr. E.T. 131.005 van 23 december 2016 beslist om de pro deo-diensten die door advocaten worden verstrekt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, evenals de pro deo-diensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand, met ingang van 1 april 2017, te onderwerpen aan het normaal btw-tarief van 21 %.

Overgangsregeling

De administratie aanvaardt dat het bijzonder nultarief dat in het verleden voor deze diensten werd ingevoerd nog van toepassing kan zijn van toepassing is op de ereloonstaten die uiterlijk op 31.03.2017 worden opgemaakt, zelfs wanneer de betaling ervan gebeurt op een later tijdstip.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat elke administratieve commentaar (circulaires, beslissingen, antwoorden op parlementaire vragen, …) die strijdig is met de in deze beslissing opgenomen bepalingen, met ingang van diezelfde datum, wordt opgeheven.