Is een daguitstap met het personeel fiscaal aftrekbaar? - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Is een daguitstap met het personeel fiscaal aftrekbaar?

| | Fiscaliteit

Een daguitstap met het personeel wordt bij veel KMO’s jaarlijks gepland en goed onthaald door de werknemers. Dit uitje zorgt er namelijk voor dat collega’s elkaar leren kennen in een andere omgeving dan de werkplek. Het heeft ook een positieve invloed op de samenwerking en sfeer op het werk. Maar is zo’n daguitstap ook fiscaal aftrekbaar?

Fiscale behandeling op het vlak van inkomstenbelasting

De fiscus beschouwt een personeelsuitstap van maximaal één dag als een sociaal voordeel indien alle personeelsleden worden uitgenodigd. Dit betekent in principe dat het voordeel voor de werknemers enerzijds niet belastbaar is maar anderzijds niet aftrekbaar is voor de werkgever. Het goede nieuws is dat de belastingadministratie hierop een uitzondering maakt. De gemaakte kosten voor de werkgever zijn toch aftrekbaar, weliswaar beperkt tot eenmaal per jaar.

Dit betekent dat alle gemaakte kosten rond de uitstap fiscaal aftrekbaar zijn. De fiscus is enkel van oordeel dat de gemaakte restaurantkosten slechts 69% aftrekbaar zijn. De huur van een autocar, de organisatiekosten voor de gezamenlijke sport-, cultuur-, reisactiviteit(en) enz. komen dus allemaal voor de volledige aftrek in aanmerking.

Indien ook gepensioneerde werknemers van de onderneming uitgenodigd worden om deel te nemen aan de activiteiten, dan wordt de fiscale aftrekbaarheid van de aan hen gerelateerde kosten niet aanvaard en dienen deze in de verworpen uitgaven te worden opgenomen.

Sommige werkgevers – zeker indien het aantal personeelsleden niet zo groot is – nodigen ook de partners van de werknemers uit. In dat geval zou het kunnen dat de belastingcontroleur slechts de helft van de kosten aanvaardt. Tenzij de bedrijfsleiding uiteraard goede redenen naar voor kan schuiven voor de aanwezigheid van de partners.

Wordt de uitstap georganiseerd voor slechts een deel van het personeel, dan is er voor hen sprake van een belastbaar voordeel alle aard. Dit wil zeggen dat zij hierop belast zullen worden.

Fiscale behandeling op het vlak van btw

Wordt er een personeelsactiviteit georganiseerd voor slechts een bepaald deel van het personeel (bijvoorbeeld enkel het verkooppersoneel), dan wordt de aftrek van Btw op de gemaakte kosten niet aanvaard. Ook de aangerekende Btw op de gemaakte restaurantkosten wordt niet aanvaard.

De organisatie van een personeelsuitstapje wordt door de fiscus vrij gunstig behandeld indien deze niet langer duurt dan één dag. Enkel voor de genuttigde maaltijden op restaurant past de fiscus de normale regels toe met als gevolg dat de Btw hierop niet aftrekbaar is. Dit laatste zou je kunnen vermijden door het eten en de drank zelf aan te kopen zodat er geen sprake zou zijn van restaurantkosten.

Wens je meer informatie?

Bert Lutin - Partner Tax & Legal - bert.lutin@moorestephens.be