Toch recht op aftrek van btw zonder conforme aankoopfactuur? - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Toch recht op aftrek van btw zonder conforme aankoopfactuur?

| | Fiscaliteit

In een recent arrest heeft het Hof van Justitie beslist dat de btw-administratie niet zomaar het recht op aftrek van btw mag weigeren enkel en alleen omdat de btw-belastingplichtige in het bezit is van een niet-conforme aankoopfactuur (een aankoopfactuur die niet alle verplichte factuurvermeldingen bevat), zeker wanneer de fiscus over alle informatie beschikt die noodzakelijk is om na te gaan of voldaan is aan alle (materiële) voorwaarden voor de uitoefening van het recht op aftrek.

Met dit standpunt moet echter wel omzichtig worden omgesprongen. Het mag zeker geen vrijgeleide zijn om geen aandacht meer te besteden aan het ontvangen van correcte aankoopfacturen. Dit standpunt kan ons echter wel helpen om in bepaalde gevallen het vaak strenge standpunt van de btw-administratie te temperen en het recht op aftrek veilig te stellen in situaties waar de factuur niet volledig in orde is, maar waarbij de feitelijke omstandigheden of andere documenten het recht op aftrek volledig staven.

Ondertussen werd er een circulaire gepubliceerd in verband met dit onderwerp, bekijk ons artikel hierover hier.

Wil je meer informatie?

Neem gerust contact op met je Oktav boekhouder.