WVV nieuws

Vanaf 1 mei hebben we een nieuw vennootschapsrecht. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

| | Fiscaliteit

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Concreet betekent dit dat ons land Vanaf 1 mei 2019 een nieuw vennootschapsrecht heeft.

Het huidige Wetboek van Vennootschappen – dat al dateert van 7 mei 1999 – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven anno 2019. Met het WVV wil de wetgever België opnieuw aantrekkelijker en competitiever maken als vestigingsland voor binnen- en buitenlandse ondernemingen, door het vennootschapsrecht eenvoudiger en flexibeler te maken.

Een greep uit de nieuwigheden:

 • Het aantal type vennootschapsvormen werd beperkt tot 4 (in hoofdzaak): Maatschap/VOF, CV, BV en NV. Daarnaast blijven ook de (l)vzw en de stichting als rechtsvorm bestaan;
 • De afschaffing van de kapitaalvereiste in de BV;
 • Invoering van een verscherpt financieel plan waaruit blijkt dat de vennootschap bij oprichting over een ‘toereikend aanvangskapitaal’ beschikt;
 • Nieuwe regels bij uitkeringen (netto-actieftoets én liquiditeitstoets);
 • De invoering van aandelen met meervoudig stemrecht: zo zal je 90 procent van de aandelen in je bedrijf kunnen schenken aan de kinderen, zelf 10 procent houden en toch de meerderheid van de stemmen behouden (bij beursgenoteerde vennootschappen kan maximaal een dubbel stemrecht gelden);
 • De beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid afhankelijk van de grootte en de omvang van de vennootschap;
 • De mogelijkheid om uit te treden uit de BV ten laste van het vennootschapsvermogen (zoals nu reeds bij CVBA bestaat)
 • De mogelijkheid om een ontslag van een bestuurder in een NV te koppelen aan een opzeggingstermijn of ‘vertrekvergoeding’;
 • Een bestuurder met een belangenconflict mag niet langer deelnemen aan de stemming;
 • Naast het vennootschapsrecht wordt nu ook het verenigingsrecht geïmplementeerd in het nieuwe wetboek.

Het WVV treedt in werking op 1 mei 2019, waarbij de nieuwe regels voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen van kracht gaan op 1 januari 2020. Als je dit wenst heb je wel de mogelijkheid om voordien al voor een “opt-in” te kiezen. Alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten hun statuten aanpassen op het ogenblik van een eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 en uiterlijk tegen 1 januari 2024. Bestaande vennootschappen die hun statuswijziging niet tegen deze deadline hebben aangepast, zullen vanaf 1 januari 2024 automatisch als volgt omgezet worden:

 • Commanditaire vennootschap op aandelen (comm. va)  NV
 • Landbouwvennootschap zonder stille vennoten (lv)  VOF
 • Landbouwvennootschap met stille vennoten (lv)  CommV
 • Economisch Samenwerkingsverband (es)  VOF
 • Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)  VOF
 • Coöperatieve vennootschap met besloten aansprakelijkheid (cvba) die niet voldoet aan de criteria uit artikel 6:1 WVV  BV
 • Tijdelijke vennootschap (tv) en de stille vennootschap (sv)  maatschap
 • Beroepsverenigingen en federaties van beroepsverenigingen  VZW

Wens je meer info?

Bert Lutin – Partner Taks & Legal Services – bert.lutin@moorestephens.be