Nieuwe wetgeving rond voordeel alle aard woning NIEUWS

Voordelen alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning | Wat verandert er precies?

| | Fiscaliteit

Tot voor kort lag het voordeel alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning hoger wanneer deze ter beschikking werd gesteld door een rechtspersoon dan wanneer een natuurlijk persoon deze ter beschikking stelde.

Nadat de rechtspraak oordeelde dat dit onderscheid tussen een rechtspersoon en een natuurlijk persoon in strijd ging met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, werd er in afwachting van een wetsaanpassing alvast een tijdelijke wijziging doorgevoerd. Op 15 mei 2018 werd er beslist dat het voordeel van de terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon aan de laagste waardering geraamd mocht worden, zonder de initiële factor 3,8. Dit betekent dat het voordeel alle aard tijdelijk als volgt berekend werd: geïndexeerde KI x 100/60.

Dat deze gunstige situatie zou ophouden werd deze zomer al duidelijk. op 27 december 2018 werd de wetsaanpassing dan ook officieel aangepast, waarbij het voordeel alle aard voortaan in alle Belgische gevallen als volgt gewaardeerd zal worden:

100/60 x (geïndexeerd) KI woning x 2

Op deze manier wordt meteen ook het onderscheid tussen de bepaling van het voordeel opgeheven wanneer het Kadastraal Inkomen van de woning € 745 al dan niet overschrijdt. Hiermee ontstaat er bijna een verdubbeling van de belastingdruk op het voordeel van een bescheiden woning, terwijl deze bijna gehalveerd wordt op minder bescheiden woningen.

De nieuwe regeling is van toepassing op de vanaf 1 januari 2019 toegekende voordelen. Goed nieuws dus, want voor 2018 blijft het voordeel voor de terbeschikkingstelling van een woning dus erg laag!

Mocht er bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing rekening zijn gehouden met een hoger voordeel, dan zal je het verschil via je aanslagbiljet terugkrijgen. Zie het dus als een uitgesteld kerstgeschenk van de schatkist.