Voortaan duidelijke afspraken bij een afbetalingsplan van belastingen NIEUWS - Oktav Live Boekhouden Fiscaliteit

Voortaan duidelijke afspraken bij een afbetalingsplan van belastingen!

| | Fiscaliteit

De FOD Financiën heeft recentelijk beslist dat het huidige systeem inzake toekenning van afbetalingsplannen niet langer houdbaar is. De beoordeling van een aanvraag tot afbetaling enkel en alleen laten afhangen van de individuele beslissing van de bevoegde ambtenaar leidt systematisch tot een ongelijke behandeling van burger en onderneming.

De Administratie heeft dan ook gekozen voor een nieuwe procesmatige aanpak die ervoor moet zorgen dat enerzijds een aanvraag in elke dienst en door elke medewerker op dezelfde manier wordt behandeld en anderzijds dat de nieuwe regels duidelijk genoeg zijn zodat interpretatie tot het minimum wordt beperkt.

Twee types van afbetalingsplannen werden in het leven geroepen: de kortlopende afbetalingsplannen (tot maximaal 4 maanden na vervaldag) en de middellange afbetalingsplannen (tot maximaal 12 maanden na vervaldag). Er is dus geen sprake meer van langere termijnen! Op basis van onderzoek heeft de Administratie immers vastgesteld dat afbetalingsplannen met een heel lange looptijd een zeer lage nalevingsratio hebben. Bovendien zijn belastingschulden cyclisch en is de kans dus zeer groot dat een nieuwe belastingschuld wordt toegevoegd en het probleem dus vergroot.

De drempel voor het aanvragen van een kortlopend afbetalingsplan (tot maximaal vier maanden na vervaldag) is aanzienlijk verlaagd. De enige voorwaarden die gesteld worden zijn

  • Het tijdig aanvragen (uiterlijk op de vervaldag van de schuld) en
  • Geen andere vervallen schulden hebben bij de FOD Financiën.

Voldoet men niet aan deze voorwaarden, dan valt men automatisch in de categorie van de middellange afbetalingsplannen. Deze gaan steeds gepaard met een voorafgaand onderzoek van de persoonlijke situatie (betalingscapaciteit van de aanvrager, aangevraagde termijn, …).

Een afbetalingsplan aanvragen kan elektronisch via Myminfin of door een vraag gericht aan één van de infocenters.

Wat als men niet kan betalen binnen de twaalf maanden? De Administratie zal het afbetalingsplan weigeren maar voorziet in alternatieve oplossingen zoals de administratieve schuldenregeling.

Wens je meer informatie?

Nathalie Maes - Partner - nathalie.maes@moorestephens.be