What the Brexit NIEUWS

What the Brexit?!

| | Fiscaliteit

Je kon er de laatste weken niet aan ontkomen … De kans op een “no deal” Brexit op 29 maart 2019 wordt steeds groter en niemand lijkt er klaar voor te zijn.

Na moeizame onderhandelingen werd een voorlopig Brexit-akkoord bereikt rond de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het zogenaamde ‘scheidingsakkoord’ voorziet een overgangsperiode die loopt tot 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode blijven alle EU-regels van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, ook al is het dan geen lid meer van de EU. Enkel voor de regels rond het nemen van beslissingen en vertegenwoordiging in de Europese Instellingen wordt het VK onmiddellijk uitgesloten en als een derde land beschouwd.

Deze Brexit-deal moet echter goedgekeurd worden door het Britse parlement. Gebeurt dit niet, dan krijgen we een “no deal” scenario. Begin december besliste de Britse premier om de stemming over de Brexit-deal uit te stellen naar 15 januari. De kans op een “no deal” rampscenario neemt dan ook steeds meer toe.

Moest dit gebeuren, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU onmiddellijk, zonder enige overgangsperiode, op 29 maart 2019 (om 23.00 u Britse tijd, want 24.00 u CET). Dit wordt een echte Big Bang …

De goederentransacties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zullen vanaf dit tijdstip aangegeven moeten worden aan de douane. Dit veroorzaakt een aanzienlijke bijkomende administratie, grote vertraging in de logistieke keten (men vreest voor dagenlange files) en heffing van douane invoerrechten.  

20 tips om je onderneming voor te bereiden op de Brexit als je aan -of verkooptransacties hebt met het Verenigd Koninkrijk.

 1. Vraag een EORI-nummer aan (EORI: Economic Operator Registration and Identification). Dit is namelijk verplicht wanneer je goederen wilt in- of uitvoeren van/naar een niet-EU-land.
 2. Zorg ervoor dat je van alle producten de GN-codes kent. Deze moeten namelijk vermeld worden op de in- en uitvoerdocumenten en ze bepalen rechtstreeks de toepasselijke invoerrechten. Download de lijst HIER.
 3. Zorg ervoor dat je de douane-technische oorsprong kent van al je producten.
 4. Zorg voor een correcte cut-off. Het is niet alleen de datum van de factuur die bepaalt of je al dan niet de nieuwe regels moet toepassen. Moet je bijvoorbeeld op 20 april een creditnota maken voor een Britse klant betreffende een factuur die dateert van 29 maart? Dan moet dit nog steeds een “intracommunautaire” creditnota zijn, aangezien de correctie betrekking heeft op een levering die dateert van voor de Brexit.
 5. Zorg ervoor dat je de impact op bijkomende facturatiestromen ook in kaart brengt. Zo zal de btw-regeling van de factuur van je transporteur bijvoorbeeld wijzigen wanneer hij goederen naar het Verenigd Koninkrijk vervoert.
 6. Het wordt een hele klus voor boekhouders en IT’ers om in de nacht van 29 op 30 maart (lopende de maand!) alle technische zaken door te voeren. We raden je dan ook aan om op 30 en 31 maart geen facturaties te verrichten naar Britse klanten.
 7. Ga na onder welke INCO-term je verkoopt aan Britse klanten en begin deze nu al aan te passen op je offertes. Hou bij je offertes ook rekening met extra kosten die erbij zullen komen vanaf de Brexit, zoals export-/ importformaliteiten en douanerechten.
 8. Hou rekening met heel wat langere levertermijnen naar het Verenigd Koninkrijk. Dek je eventueel in met bijkomende ontbindende voorwaarden indien het over bederfbare producten gaat.
 9. Evalueer of het nog wel aangewezen is om in GB pond te factureren. Er kunnen namelijk grote valutaschommelingen optreden bij een “no deal” Brexit.
 10. Bereid je voor op eventuele grote bestellingen van je Britse klanten in de maanden voorafgaand aan de Brexit. De Britse overheid adviseert ondernemingen namelijk om bijkomende bufferstocks aan te leggen met het oog op de Brexit.
 11. Evalueer de impact van de verschuldigde douanerechten: Zijn jouw producten in hun huidige vorm nog wel verkoopbaar in de UK als er invoerrechten op geheven worden? Heb je gecheckt wat de verschuldigde invoerrechten zijn op basis van de WTO-tarieven?
 12. Importeer je regelmatig vanuit het Verenigd Koninkrijk? Dan kan het aangewezen zijn om een btw-verleggingsvergunning bij invoer aan te vragen (E.T. 14.000-vergunning). Zijn dit je enige invoeren? Dan kan dit een aanvraag op basis van vooruitzichten zijn.
 13. Verkoop je op jouw webshop ook aan Britse particulieren? Zorg er dan voor dat je de btw-verwerking herziet.
 14. Hou er rekening mee dat leveringen met installatie of montage in het Verenigd Koninkrijk opnieuw geanalyseerd moeten worden op vlak van btw en douane.
 15. Verkopen vanuit een Britse call-off stock en aankopen in consignatie van een Britse leverancier moeten opnieuw geanalyseerd worden op vlak van btw en douane.
 16. Wees ervan bewust dat grensoverschrijdende maakloonwerk-transacties met het Verenigd Koninkrijk opnieuw geanalyseerd moeten worden op vlak van btw en douane.
 17. Driehoeksverkeer (ABC-transacties) waarbij goederen van of naar de UK vervoerd worden, moeten opnieuw geanalyseerd worden op vlak van btw en douane.
 18. Heb je Britse btw opgelopen die je kunt terugvragen via de btw-teruggaaf richtlijn? Vraag deze dan zo snel mogelijk terug! In geval van een “no deal” Brexit zal deze teruggaafrichtlijn vanaf 30 maart 2019 namelijk niet meer van toepassing zijn, ook niet voor facturen van voor deze datum.
 19. Hou er rekening mee dat er geen overbrengingen van accijnsgoederen onder dekking van het EMCS (Excise Movement and Control System) meer verricht kunnen worden tussen het Verenigd Koninkrijk en andere EU-landen.
 20. Weet dat ondernemingen - die via elektronische weg verrichte diensten verkopen aan Britse particulieren - deze omzet niet langer zullen kunnen aangeven via de MOSS-aangifte (Mini One-Stop Shop).

Deze lijst is slechts een eerste aanzet. Elk bedrijf moet de gevolgen van de Brexit op zijn specifieke activiteit in kaart brengen en een persoonlijk Brexit-plan opstellen. Wacht hier dus niet te lang mee!


Wat als er toch een Brexit-deal komt?

Keurt het Britse parlement de Brexit-deal toch (op tijd) goed, dan komt er een transitieperiode die loopt tot eind 2020, die mogelijks zelfs nog voor langere tijd verlengd wordt. Vanuit het standpunt van de EU is deze overgangsperiode positief, maar veel Britse politici staan afkerig tegenover een langere overgangsperiode.

Tijdens deze overgangsperiode is het de bedoeling dat er een akkoord wordt gevormd over de toekomstige handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. De onderhandelingen over de modaliteiten van dit vrijhandelsakkoord moeten nog opgestart worden.

Indien geen akkoord wordt bereikt, dan zal in de regel de “backstop” gelden. Hierbij blijft Noord-Ierland nauw aanleunen bij de EU interne markt en de rest van het Verenigd Koninkrijk wordt via een douane-unie aan Noord-Ierland (en zo ook aan de EU) gekoppeld. Zo wordt een EU buitengrens tussen Ierland en Noord-Ierland vermeden. In deze situatie zullen er wel douaneformaliteiten te vervullen zijn bij goederentransacties met het Verenigd Koninkrijk, maar zullen er door de douane-unie geen douanerechten geheven worden.

Wens je meer informatie?

Bert Derez - Partner Tax & Legal - bert.derez@moorestephens.be