Wijziging btw-statuut van de vennootschap-bestuurder - ook voor advocaten! - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Wijziging btw-statuut van de vennootschap-bestuurder – ook voor advocaten!

| | Fiscaliteit

Met ingang van 1 juni 2016 heeft de btw-administratie beslist om de keuzemogelijkheid op te heffen waarover rechtspersonen beschikken die handelen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar om zich al dan niet voor btw-doeleinden te laten identificeren. Dit betekent dat dergelijke rechtspersonen zich vanaf die datum moeten laten registreren. De handelingen die zij verrichten in het kader van hun mandaat zijn verplicht onderworpen aan de btw vanaf 1 juni 2016. Voor fysieke personen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar verandert er niets; de handelingen die zij verrichten in het kader van hun mandaat blijven niet onderworpen aan de btw.

In een aparte beslissing heeft de btw-administratie nu ook verduidelijkt dat deze nieuwe regels eveneens van toepassing zijn ten aanzien van advocaten die hun beroep uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder of bestuurder.

Wil je meer informatie?

Neem gerust contact op met je Oktav boekhouder.