Zijn relatiegeschenken 100 procent aftrekbare beroepskosten? - Oktav Live Boekhouden fiscaliteit

Zijn relatiegeschenken (100%) aftrekbare beroepskosten?

| | Fiscaliteit

Volgens een beslissing van de administratie in 2014 kunnen aankoopkosten van promotieartikelen, die aan de klant meegegeven worden tijdens een commerciële actie, aangemerkt worden als aftrekbare beroepskosten. Dit betekent dat deze kosten 100% aftrekbaar zijn van de vennootschapsbelasting in tegenstelling tot de relatiegeschenken die slechts beperkt (50%) aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.

Opdat deze kosten beschouwd kunnen worden als 100% aftrekbare beroepskosten, dient de vennootschap wel te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bovendien moet zulke commerciële actie als doel hebben de verkoop van de producten die de vennootschap aanbiedt, te bevorderen. In dit geval worden de promoartikelen niet aangemerkt als relatiegeschenken daar deze niet periodiek maar slechts bij een afname van een bepaalde hoeveelheid producten aangeboden wordt door de vennootschap.

De Dienst Voorafgaande Beslissing (DVB) heeft haar besluit gedefinieerd op basis van de volgende elementen die zich voordeden bij de aanvrager van de ruling:

• De vennootschap organiseert commerciële acties waarbij de klanten enkel en alleen een geschenk ontvangen indien zij een bepaalde aankoopdrempel overschrijden;

• Deze geschenken zijn van een zodanig verschillende aard zodat deze niets met de activiteit van de vennootschap te maken hebben;

• Met die reden zal de naam van de vennootschap ook niet verschijnen op de geschenken;

• Deze geschenken moeten de klanten aanzetten meer producten van de vennootschap aan te kopen en aldus de omzet verhogen;

• De aankoopprijs van de geschenken is lager dan de aankoopdrempel die de klanten moeten overschrijden opdat zij een geschenk ontvangen;

• De geschenken worden op factuur vermeld, mits een commerciële korting die gelijk is aan het bedrag van de waarde van het geschenk waardoor de klant geen meerprijs betaalt voor het geschenk;

• De vennootschap stelt een koopcontract oftewel een bestelbon op die ondertekend wordt door de klanten.

Bovendien beslist de DVB ook dat er geen individuele fiches 281.50 en samenvattende opgaves 325.50 moeten opgemaakt worden wanneer de klanten van de vennootschap onderworpen zijn aan de boekhoud- en jaarrekeningenwet en zij voor btw-doeleinden niet vrijgesteld zijn van de aflevering van facturen.

Indien uw vennootschap commerciële acties voert en zij haar klanten promotieartikelen schenkt bij het behalen van een bepaalde aankoopdrempel, aarzel dan niet om de medewerkers van Business Tax te contacteren bij eventuele vragen!